Home Breaking News รัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน!

รัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน!

รัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน!

วันที่ 13 ก.พ.62 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้นำเนอข่าวรัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชน ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถติดต่อขอคำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่ จุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ติดต่อธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา

– ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โทร. สายด่วน 1567

– ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม โทร. 02 575 3344

– และสามารถติดต่อไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ ได้ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด 
– สำหรับกรุงเทพมหานคร โทร.02 142 2034 
– ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ทุกจังหวัด

รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน และเสริมสร้างอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งตลอดไป เรามาติดตามชมกันค่ะ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.