วันที่ 27 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้าปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ จากสาเหตุการนำเข้ามะพร้าวต่างประเทศ และมะพร้าวเถื่อน ที่ทะลักอยู่ในระบบ จนกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวทั่วประเทศ โดยเกษตรกรในพื้น อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดของจังหวัดและเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีที่สุดของประเทศไทย ประชากรกว่าร้อยละ 80 ที่อยู่ในวงจรเกี่ยวข้องกับมะพร้าว กระทบถึงรากหญ้าไม่มีรายได้ โดยล่าสุดพบปัญหาที่ส่อเค้าทวีความรุนแรง เมื่อพบว่าเกษตกรที่กู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียน ต่างทยอยถอนเงินฝากเกือบหมดปัญชี เริ่มไม่มีเงินชำระหนี้

นางประภาพร สิทธิกิตตินันท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เครดิตยูเนียนบ้านแสงอรุณ จำกัด ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มะพร้าวราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกแห่งใน อ.ทับสะแก ที่มีอยู่ด้วยกัน 8 แห่ง จำนวนสมาชิก 70,000 ราย

เวลานี้ทุกสหกรณ์ได้รับผลกระทบเหมือนกัน คือสมาชิกไม่มีเงินส่ง เพราะมะพร้าวถูกมาก ซึ่งเกษตรกรบางรายไม่เก็บผลผลิต เพราะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย กระทบทั้งเจ้าของสวน คนเก็บ คนสอย คนขนส่ง ส่งผลต่อสถานะการเงิน สมาชิกส่งไม่ครบตามสัญญา

 

ภาพรวมของสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านแสงอรุณ ซึ่งเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ และดีเด่นระดับอาเซียน สมาชิกกว่าหมื่นรายมียอดเงินกู้รวม 300 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยของสมาชิก ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทำให้เกษตรบางรายไม่กล้าติดต่อกับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์เองก็เข้าใจในปัญหาที่เกิด ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นำดอกเบี้ยมาชำระก่อน ถึงแม้จะไม่มีเงินต้นก็ตาม และเริ่มพบปัญหามีลูกหนี้หลายรายตัดสินใจผิดพลาดไปกู้หนี้นอกระบบ มาชำระหนี้เครดิตยูเนี่ยนเพื่อพยายามจะรักษาสภาพลูกหนี้

แต่สิ่งที่น่าวิตกขณะนี้คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเคยมีเงินเก็บออม ในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมะพร้าวราคาตก ลูกหนี้ได้ทยอยถอนเงินออกจากบัญชี กระทั่งพบว่าปัจจุบันหลายรายเงินเกือบหมดบัญชี กระทบถึงการดำรงชีวิต ส่งบุตรหลานเรียน เพราะชาวอ.ทับสะแกมีรายได้หลักในวงจรมะพร้าว ทั้งเจ้าของสวน ผู้ใช้แรงงาน หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ในอนาคตจะกระทบต่อสถานะการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกือบทุกแห่งอย่างแน่นอน เพราะไม่มีเงินหมุนเวียนในระบบ

เพราะตามระบบลูกหนี้จะต้องฝากเงินออมพร้อมชำระหนี้ แต่ขณะนี้ทุกอย่างเริ่มหยุดชะงัก เพราะสมาชิกไม่มีรายได้ แนวโน้มสถานการณ์การเงินไม่สู้ดี หากปริมาณนำเข้ามะพร้าวต่างประเทศยังมีมาต่อเนื่อง เพียงแต่ขณะนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ ยังไม่กระทบเพราะยังมีเงินสำรองอีกราว 500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและหาทางออกที่ดี ทางสหกรณ์เตรียมจัดทำโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ โดยจะลดเงินต้นต่ำกว่าสัญญาที่ทำไว้ โดยการปรับลดการชำระเงินต้นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ซึ่งจะเริ่มโครงการในวันที่ 1 ต.ค.นี้

โดยที่ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์รักษาสถานภาพทางการเงินอย่างดี เนื่องด้วยสหกรณ์ให้สิทธิประโยชน์ของสมาชิกตามความน่าเชื่อถือทางการเงินของตนเอง ซึ่งมีสิทธิ์ประโยชน์กว่า 15 รายการ และสมาชิกทุกรายพยายามรักษาสถานภาพทางการเงินให้ดีที่สุด

รายละเอียดข้อมูลข่าวจาก

Facebook Comments