กรมราชทัณฑ์ ปรับเรือนนอนทหาร มทบ.11 เตรียมให้เป็นคุกชั่วคราว คาดเพื่อใช้รองรับนักโทษสำคัญเร็ว ๆ นี้

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งที่ 314 /2558 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 กำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ขึ้นในพื้นที่ พัน.ร.มทบ.11 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยให้สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องจาก พัน.ร.มทบ.11 ได้ย้ายไปเปิดทำการที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 314/2558 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 และกำหนดอาณาเขตเรือนจำชั่วคราวใหม่ ในพื้นที่ พัน.ร.มทบ.11 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 ไร่ 12.64 ตารางวา เรียกชื่อว่า “เรือนจำชั่วคราวแขวงทุ่งสองห้อง” มีอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายประกาศ เพื่อควบคุมผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ และคดีอื่นที่เกี่ยวเนื่องโดยให้สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

สำหรับเรือนจำชั่วคราว แขวงถนนนครไชยศรีให้มีฐานะเป็นเรือนจำชั่วคราวไปจนกว่าจะดำเนินการย้ายผู้ต้องขังแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำหรับ พื้นที่ พัน.ร.มทบ.11 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เนื้อที่ 1 ไร่ 12.64 ตารางวา ในอดีตบริเวณดังกล่าวเคยเป็นเรือนนอนทหารมาก่อน ซึ่งมีรายงานว่าขณะที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเรือนนอน และคาดว่าจะมีการเปิดใช้เร็ว ๆ นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  , kapook

Facebook Comments