เพจดังแฉ ร่างทรงผุดอีก คราวนี้แอบอ้างเป็นพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 บอกอุบัติขึ้นมาเพื่อโปรดสัตว์โลก เรียกเก็บค่าครูรายละ 3,000 บาท

 

ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีการตีแผ่แฉร่างทรงหลากหลายสำนัก โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เฟซบุ๊ก Sky Thai News ได้มีการแฉภาพร่างทรงแอบอ้างเป็นพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 บอกว่าตัวเองเป็นพระมหาโพธิสัตว์ ที่ได้บำเพ็ญบารมีครบ 80 อสงไขยแสนมหากัป และได้ตรัสรู้เป็นพระเมตไตรยพุทธเจ้า

 

นอกจากนี้ยังมีการแฉเพิ่มเติมอีกว่า ร่างทรงคนดังกล่าวบอกว่า หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แต่ที่อุบัติขึ้นมาก็เพื่อที่จะต้องการโปรดสัตว์โลก และชี้ทางบรรเทาทุกข์ให้กับสัตว์มนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ตอนนี้กำลังเข้าสู่ปัจจเวกขณญาณ ซึ่งเป็นญาณอันสูงสุดที่สามารถทำให้ลอยได้ด้วย

 

ทั้งนี้มีการเรียกเก็บค่าขันครู รายละ 3,000 บาท ซึ่งทุกวันจะมีผู้คนมากราบไหว้ สะเดาะเคราะห์ แก้กรรม ขอหวย ดูดวงชะตา ไม่ตํ่ากว่า 10-15 รายต่อวัน หรืออาจจะมากกว่านั้น หากเป็นวันพระ

ที่มา:เฟซบุ๊ก Sky Thai News,

Facebook Comments