วันที่ 15 พ.ค.62 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพร้อมสมาชิก นำโดยนางพาศิกา สุวจันทร์ เข้ายื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งระงับการใช้ เพลงชาติ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ไว้เป็นการชั่วคราว โดยให้ใช้เพลงชาติฉบับเดิมไปก่อน และรีบตรวจสอบเพื่อมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้เพลงชาติฉบับปรับปรุงเป็นการถาวร

เนื่องจากเห็นว่าเพลงชาติฉบับปรับปรุงใหม่ 2562 ที่นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายรัฐมนตรี ได้มีการนำมาใช้และเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.2562 ขาดสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีไทย

เพราะเพลงชาตินั้น คือเพลงที่แสดงถึงความเป็นไทย ต้องสื่อออกมาให้เห็นความหมายทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศและเอกลักษณ์ความเป็นคนไทย ที่จะขาดไม่ได้ในเพลงชาติ

แต่ในภาพประกอบที่ใช้ในเพลงชาติฉบับปรับปรุงใหม่กลับไม่ได้นำสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยมาใส่ไว้ เช่น วัดพระแก้ว แต่มีการเพิ่มภาพของเกษตรกรชาวประมงและผู้นำทางศาสนาอื่นเข้ามาเพิ่มเติมไว้ ไม่มีภาพพระสงฆ์ ซึ่งเห็นว่าเป็นการจงใจบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาทางอ้อม

“เราไมได้รังเกียจศาสนาอื่น ศาสนาอื่นนำเข้ามารวมอยู่ได้ แต่ภาพประกอบต้องมีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ที่เราพูดไม่ใช่จะไม่ให้อิสลาม คริสต์มารวมอยู่ แต่ต้องไม่ลืมเอกลักษณ์ของชาติที่บรรพชนสร้างไว้ ซึ่งเอ็มวีที่ออกมาดูแล้วรู้สึกเฉยๆ เหมือนเราคนมายืนรวมๆกัน แล้วก็ลุกขึ้นมาร้องเพลง ซึ่งมันผิดหลักธรรมชาติ จะทำก็ต้องทำให้งดงาม ยึดหลักวัฒนธรรมและถูกจริตของคนไทยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม ไม่เกี่ยวศาสนา แต่เป็นเรื่องเอกลักษณ์ของชาติ” นางพาศิกา กล่าว

นางพาศิกา ยังขอให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งพิจารณา และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งก็จะมาติดตามผลหลังยื่นไปแล้ว 15 วัน พร้อมกันนี้จะยื่นเอกสารร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ หลังจากที่สมาชิกได้พยายามโทรศัพท์ไปขอคำชี้แจงจากสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้รับคำชี้แจง

ที่มา ข่าวสด

Facebook Comments