สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 วันที่ 7 ก.พ.นี้ รองเลขา กอศ. เผยปีนี้ สอศ.จัดงาน 5-9 ก.พ.โชว์ผลงานวิชาการนักเรียน นักศึกษา จากทั่วประเทศ

มหาสารคาม

วันนี้(22 ม.ค.)นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า ปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ในวันที่  5-9ก.พ.2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ภายใต้ชื่องาน “ปูทูลกระหม่อมคู่บ้าน พระธาตุนาดูนคู่เมือง ลือเลื่องตักศิลา อาชีวะเกษตรแฟร์ 39” โดยงานนี้จะมีนักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกษตรจากทั่วประเทศ มาร่วมประชุมเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาการเกษตร และแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. และ หน่วย อกท. ที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษานี้ด้วย ที่สำคัญได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 7ก.พ.นี้ด้วย

 

มหาสารคาม

มหาสารคาม

นายศักดิ์ณรงค์ มีสุข นายก อกท. กล่าวว่า  ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่สมาชิก อกท.จากทั้ง  52หน่วยทั่วประเทศ จะได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกแต่ละหน่วย นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ของสมาชิกเพื่อให้มีมุมมองใหม่ ๆ ที่สามารถนำกลับไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยและวิทยาลัยของตนเองได้ด้วย

มหาสารคาม

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก: เดลินิวส์

Facebook Comments