Home Breaking News สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำชี จ.มหาสารคาม

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำชี จ.มหาสารคาม

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำชี จ.มหาสารคาม

สถานการณ์น้ำท่าในแม่น้ำชี (ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน hydro-๓.com)

โดย “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มจังหวัดมหาสารคาม” เป็นการสรุปเหตุการณ์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา และแจ้งความคืบหน้าของระดับน้ำในแม่น้ำชีและเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นข้อมูลของวันที่ 10/10/60
มหาสารคาม

 

มหาสารคาม

 

มหาสารคาม

 

มหาสารคาม

 

ทั้งนี้ในส่วนของแก่งเลิงจานก็ยังคงต้องระมัดระวังและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะยังมีฝนตกและมีมวลน้ำไหลลงมาเติมที่แก่งเลิงจานอยู่ตลอดเวลา หากพี่น้องประชาชนมีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งเข้ามาให้เราทราบในทุกช่องทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.