Home Breaking News ‘สมคิด’ แนะประชาชนต้องรู้จักช่วยตัวเอง ‘อย่ารอแต่รัฐบาล’ ยันเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง 

‘สมคิด’ แนะประชาชนต้องรู้จักช่วยตัวเอง ‘อย่ารอแต่รัฐบาล’ ยันเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง 

‘สมคิด’ แนะประชาชนต้องรู้จักช่วยตัวเอง ‘อย่ารอแต่รัฐบาล’ ยันเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง 

วันที่ 9 ก.ย. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมด้านเศรษฐกิจแล้ว เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงเศรษฐกิจเพียง 4 กระทรวงเท่านั้น โดยยืนยันว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง ดังนั้น ทุกคนต้องมีความเชื่อมั่น เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว สิงคโปร์ก็มีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเหมือนไทย มีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหา แต่สิงคโปร์ก็ไม่ตกใจ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมา

ในส่วนของไทยไม่ใช่ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ต้องให้มีมาตรการกระตุ้นออกมาอยู่เสมอไป ทุกคนต้องรู้จักลุกขึ้นมาสู้ ช่วยตัวเองบ้าง เศรษฐกิจไทยไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด

อย่างไรก็ดี นายสมคิด ปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีโพล 2 สำนัก ได้แก่ นิด้าโพล และสวนดุสิตโพล ได้สอบถามความคิดเห็นประชาชน โดยส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลสอบตกด้านนโยบายเศรษฐกิจ โดยกล่าวเพียงว่า ให้ไปดูลายละเอียดของโพลทั้งหมดด้วยว่ามีรายละเอียดอย่างไร

ข้อมูลข่าวจาก: ข่าวสด

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.