สอบตำรวจ สอบราชการ กระติบนิวส์

ประกาศจากกองการสอบ เปิดสอบตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 790 อัตรา

เปิดสอบแล้วจ้า สำหรับตำรวจปี 2560 รับทั้งชายหญิง หลายอัตรา กันเลยที่เดียวงานนี้มีเฮกันอีกแล้ว สำหรับใครที่รออยู่นะแนะนำเตรียมอ่านหนังสือ ติวเข้มกันได้เลย คาดว่าจะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้ แน่นอน!! เรามาดูรายละเอียดคราวๆกันก่อนนะคะ

 

สอบตำรวจ สอบราชการ กระติบนิวส์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ดังนี้

1.รอง สว. (สอบสวน) จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย

-วุฒิ ปริญญตรีทางนิติศาสตร์

-อายุ 18-35 ปี

-สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆตามที่กำหนด

 

2.นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/เพศหญิง

-วุฒิปริญญตรีทางวิทยาศาสตร์ดังนี้

1.สาขาเคมี จำนวน 27 อัตรา

2.สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ และฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 13 อัตรา

3.สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ จุลชีวีวิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 10 อัตรา

– อายุ 18-35  ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

3.ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย หรือ หญิง

-วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

  1. ผบ.หมู่ อำนวยการและสนับสนุน สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย หรือ หญิง

-วุฒิ ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

5.ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย/หญิง

-วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

6.ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควมคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย/หญิง

-วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

-เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกำหนด

 

7.ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและขนส่ง จำนวน 40 อัตรา

คุณสมบุติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นบุคคลภายนอกเพศชาย

-วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ ดังนี้

1.หน่วย สทส. จำนวน 38 อัตรา ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าประเภทส่วนบุคคล ชนิดที่1

2.หน่วย สทบ. จำนวน 2 อัตรา ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าประเภทส่วนบุคคล ชนิดที่2

-อายุ 18-35 ปี

– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

 

สอบตำรวจ สอบราชการ กระติบนิวส์

 

วิธีการรับสมัครสอบตำรวจ

ผู้ที่สนใจที่จะสมัครสอบตำรวจ สามารถสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น ในวันที่ 1-22 กันยายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

>>>เปิดสอบราชการ สอบตำรวจ สอบท้องถิ่น หลายอัตราคลิก!!<<<

 

Facebook Comments