Home Breaking News สั่งตำรวจทั่วประเทศ!! ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ฝ่าฝืนโดนหนักเด็ดขาด 

สั่งตำรวจทั่วประเทศ!! ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ฝ่าฝืนโดนหนักเด็ดขาด 

สั่งตำรวจทั่วประเทศ!! ห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ฝ่าฝืนโดนหนักเด็ดขาด 

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ

ทั้งการจัดระเบียบการจราจร การจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์และรถตู้สาธารณะ โดยพลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำชับให้ทุกกองบัญชาการ เพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด จริงจัง ต่อเนื่อง ส่วนกรณีมีหน่วยงานอื่นเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดระเบียบสังคม เช่น การจัดระเบียบแรงงาน การจัดระเบียบทางเท้าและคูคลองสาธารณะ การทวงคืนผืนป่า ให้ประสานความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำชับไม่ให้ตำรวจในสังกัด เรียกร้องหรือเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบ หากพบว่ามีตำรวจรายใดฝ่าฝืน ให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยเด็ดขาด พร้อมกันนี้ ยังเตือนไปยังผู้ที่มักมีพฤติการณ์และการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยขอความร่วมมือประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมในภาพรวม

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.