ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

1.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท)

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน กพ.

-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

 

2.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

จำนวน 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน กพ.

-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาที่กำหนด

 

3.งานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทขึ้นไป ของสำนักงาน กพ.

-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  18 มกราคม 2561 ถึง 7 กุมพาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.otp.go.th

Facebook Comments