สอบราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการ
1.สอบราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

2.สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า

3.สอบราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17,500 – 19,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบราชการ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.mot.go.th/

 

 

>>งานราชการ สอบราชการ คลิกที่นี้<<<

Facebook Comments