ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขังเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ

งานราชการ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://m-culture.job.thai.com/

Facebook Comments