ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน ในสังกัดโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

  1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จำนวน 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

การรับสมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 มกราคม 2561 ในเวลาราชการเท่านั้น โทร ๐ ๕๕๘๓ ๐๗๘๐ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

Facebook Comments