Home หางาน งานราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 117 อัตรา

ประกาศจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  1. ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

จำนวน 101 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

  1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่เว็บไซต์ www.amlo.job.thai.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.