ประกาศจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 4/2560)

เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งงาน ดังนี้

1.ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2. ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการรับสมัครสอบงาน
ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://fpo.job.thai.com/

รายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร  http://bit.ly/2rIiPKY

 

Facebook Comments