“ชัญญานุช”คว้าทองเหรียญที่ 2 ยูโด ในรุ่น 57 กก.ส่วนนักหวดลูกหวายหยิบเหรียญทองแดงประเภทชายคู่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์”ในประเภท ยูโด รุ่นน้ำหนัก 57 กก.(หญิง)

เหรียญทอง ชัญญานุช มะธิตะโน จังหวัดมหาสารคาม

เหรียญเงิน ธิณัฐดา ธรรมเกตุ กรุงเทพมหานคร

เหรียญทองแดง กนกวรรณ เจริญ จังหวัดชลบุรี

และ ณัฎฐธิดา บัตรจตุรัส จากจังหวัดยะลา

 

ส่วนกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทชายคู่

เหรียญทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหรียญเงิน จังหวัดปทุมธานี

เหรียญทองแดง จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มา ภาณุวัชร/ส.ปชส.มหาสารคาม

Facebook Comments