อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยันไม่ได้นิ่งเฉยปกป้องนิสิต ยก “น้องแบม” น.ส.ปณิดา ยศปัญญา เป็นไอดอลผู้กล้าแห่ง มมส. เตรียมมอบโล่รับรางวัล “50 ปี คนดีศรีโรจนากร” งานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 26 มี.ค.นี้

จากข่าวที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดูแลและปกป้องนิสิตที่เปิดโปงทุจริตเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ และกำกับติดตามการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีของนิสิตกับอาจารย์ของ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้สร้างวีรกรรมแห่งความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ผนวกกับสำนึกที่ดีของตัวนิสิตเอง

ล่าสุด ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนแต่ละแขนงได้เผยแพร่ข่าวของน้องแบม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้ ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ แล้ว และเพื่อยกย่องเชิดชูคุณความดีของนิสิตในความกล้าหาญ ไม่ยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศมอบโล่รางวัลที่จัดขึ้นเฉพาะ และมอบในวาระที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยในปีนี้ คือ งานเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อรางวัล “50 ปี คนดีศรีโรจนากร” ให้แก่ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา

งานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 นี้ อีกทั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มีการหารือในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้หากนิสิตมีประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในส่วนนี้ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้เตรียมการไว้ระยะหนึ่งแล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมคนดีให้มีที่ยืนในสังคม

ส่วนโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยเตรียมการไว้เป็นอีกงานหนึ่งที่จะเฉลิมฉลองงาน 50 ปี คือ “ปาฐกถา ต้นกล้า สร้างจิตสำนึกที่ดี ต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อผลิตบัณฑิตสู่สังคมไทย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง น.ส.ปณิดา ยศปัญญา ไอดอลผู้กล้าแห่ง มมส. ให้เป็นวิทยากรเพื่อสร้างปลุกจิตสำนึกที่ดีสู่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อก่อให้เกิดพลังพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป ตามปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่ว่า “พหูนัง ปัณฑิโต ชีเว” หรือ “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

ส่วนประเด็นสำคัญที่สังคมเป็นห่วงในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยและการสำเร็จการศึกษาของนิสิตนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิตรวมถึงฝ่ายสวัสดิภาพเข้มงวดในการสนับสนุนดูแลอย่างเต็มที่ เสริมกำลังกับทางรัฐบาล กองกำลังที่ได้จัดกำลังดูแลนิสิตเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับเรื่องการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้มอบฝ่ายวิชาการกำกับดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ขอให้นิสิตและครอบครัวสบายใจได้ จากผลการศึกษาของนิสิตที่อยู่ในระดับดี ผนวกความสามารถ ความหมั่นเพียร นิสิตเรียนจบตามหลักสูตรอย่างแน่นอน

“คืบหน้าของการสอบข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นในขณะนี้ ทั้งส่วนนิสิตและอาจารย์ที่สังคมรอคำตอบ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปกว่าครึ่งแล้ว เนื่องจากเรื่องนี้เป็นความละเอียดอ่อนต่อสังคม ทางเราจึงต้องทำด้วยความรอบคอบและยุติธรรมที่สุด คาดว่าจะให้คำตอบชัดเจนได้ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า” ศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

ภาพและข้อมูลข่าวจาก:

Facebook Comments