วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้เผยผ่านเพจเฟสบุ๊ค โดยระบุว่า 1 ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ล่าสุดของรัฐบาล ก็คือ โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562 (รอบที่ 1) กับกรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงการคลัง

อ่านข่าวอื่นๆคลิก

Facebook Comments