ชมรมจิตอาสาพัฒนาแก่งเลิงจาน ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจ YEC จัดประกวด Mascot แก่งเลิงจานเพื่อสร้างอัตลักษณ์แห่งความจดจำ ของอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดฯ


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเลิงจาน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดมหาสารคาม


โดยอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2494 – พ.ศ.2496 โดยกรมชลประมาณ ตัวสันเขื่อนมีเนื้อที่ประมาณ 4,964 ไร่ เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 1,750 ไร่ และพื้นที่การเกษตรประมาณ 3,000 ไร่ โดยกรมชลประทานแบ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 44 ไร่ และได้แบ่งให้ 2 หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่ได้แก่ ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืด 40 ไร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 20 ไร่ ทั้งหมดเป็นภาพรวมที่มาของพื้นที่แก่งเลิงจานในเบื้องต้น ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม พิจารณาเห็นว่า “อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน” ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมประทาน เป็นพื้นที่โล่งเหมาะสมที่เหมาะสมต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมนันทนาการของประชาชนในเขตชุมชนเมือง มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ร่วมหารือและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ชมรมจิตอาสาพัฒนาแก่งเลิงจาน ชมรมช่างภาพจิตอาสามหาสารคาม และกลุ่มนักธุรกิจ YEC มหาสารคาม ทำการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ของจังหวัดเพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคาม


เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่แก่งเลิงจาน โดยคณะกรรมการพัฒนาแก่งเลิงจาน มหาสารคาม มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่แก่งเลิงจาน โดยอาจจะมีการก่อสร้างเกาะกลางน้ำ และต้องการที่จะมีสัญลักษณ์ เพื่อให้คนได้จดจำภาพของจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่แก่งเลิงจานให้สวยงาม จึงได้จัดประกวด MASCOT แก่งเลิงจาน โดยงบประมาณการจัดประกวดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยชมรมจิตอาสาพัฒนาแก่งเลิงจาน ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจ YEC มหาสารคาม ในการจัดการประกวด MASCOT ในการสร้างอัตลักษณ์เพื่อให้เป็นจุดเด่นในพื้นที่แก่งเลิงจาน ชิงรางวัลมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร โดยเปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ภาพข่าวจาก : ภาณุวัชร – ข่าว/ศตวรรษ – ภาพ จังหวัดมหาสารคาม

Facebook Comments