Home Breaking News นิสิตจิตอาสา-ทหาร เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำช่วยชาวบ้าน จ. มหาสารคาม

นิสิตจิตอาสา-ทหาร เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำช่วยชาวบ้าน จ. มหาสารคาม

นิสิตจิตอาสา-ทหาร เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำช่วยชาวบ้าน จ. มหาสารคาม

นิสิตจิตอาสา จ. มหาสารคาม ทหาร เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำช่วยชาวบ้าน  กรอกกระะสอบทรายทำพนังกั้นน้ำให้ไม่ไหลเข้าพื้นการเกษตร 3 ตำบล รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ

ที่ประตูระบายน้ำบ้านส้มโฮง ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่ทหาร  ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน นิสิตจิตอาสา ชมรมพรางเขียว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฎมหาสารคาม กว่า 50คน  เร่งกรอกกระสอบทรายระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร  เพื่อกั้นน้ำจากแม่น้ำชีที่กำลังไหลเข้าท่วมไร่นาของเกษตรกร 3 ตำบล คือ ต.เขวาใหญ่ ต.ขามเรียง  ต.ท่าขอนยาง รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนขามเรียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งช่วยชาวบ้านเร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังจะจมน้ำ

 

มหาสารคาม

 

นางธนาทิพย์  เหลาพา ชาวนาบ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งมีที่นา ใน ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ทุกฝ่ายมาช่วยกรอกกระสอบทราย และเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังจะจมน้ำ  โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน ได้ร่วมกันกรอกระสอบทรายตั้งแต่กลางเดือน ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้  ระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร  โดยที่นาของตนมีทั้งหมด 4 ไร่ หากไม่ได้กั้นกระสอบทราย น้ำคงท่วมนาข้าวไปหมดแล้ว

 

มหาสารคาม

 

ด้านว่าที่ ร้อยตรีอาทิตย์ อนุสรณ์ ที่ปรึกกลุ่มนิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์น้ำชีได้ล้นตลิ่งไหลเข้าพื้นที่ นิสิต นักศึกษา จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร จากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้องจังหวัดมหาสารคาม และผู้นำท้องถิ่นช่วยเหลือชาวบ้านด้วยการกั้นกระสอบทราย  และเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังจะจมน้ำ  ซึ่งเป็นการออกพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน ด้วยการเชิญชวนนิสิตในมหาวิทยาลัยที่มีจิตอาสา  ใช้เวลาว่างหลังไม่มีชั่วโมงเรียนออกช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของนิสิต  สามารถทำงานร่วมกันและอยู่คู่ชุมชนได้

จังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์อุทกภัย ล่าสุดมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย ท่วมพื้นที่การเกษตร 51,043 ไร่ 8 ตำบล 22 หมู่บ้าน 310 ครัวเรือน อำเภอกันทรวิชัย น้ำ ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล รวม 120 ครัวเรือน  อำเภอเมืองมหาสารคาม น้ำท่วมขังที่พักอาศัยใน 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน พื้นที่การเกาตร จำนวน 15,971 ไร่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงาน ปภ. จังหวัดมหาสารคาม และภาคเอกชนต่างๆ ต่างเร่งออกให้ความช่วยเหลือ

ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.