วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 24.00 น. โดยการอำนวยการของ นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอ ร้อย อส.กช.ที่2 บูรณาการร่วมกับ ตำรวจ สภ.กันทรวิชัย/สภ.เขวาใหญ่/ทหาร มว.รส.อ.กันทรวิชัย/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด/สรรพสามิตจังหวัด และ ทต.ท่าขอนยาง ลงพื้นที่ออกตรวจจัดระเบียบสังคมและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการในพื้น ต.ท่าขอนยาง และ ต.ขามเรียง ดังนี้


1. ร้านเยส์ ตรวจใบอนุญาตและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการและพนักงานร้าน จำนวน 10 คน
– ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

           2.ร้านฟิน ตรวจใบอนุญาตและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการและพนักงานร้าน จำนวน 12 คน

             – ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

            3.ร้านเธย์ ตรวจใบอนุญาตและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการและพนักงานร้าน จำนวน 8 คน

              – ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

             4.ร้านบ้าน จีไอ(สนิมบาร์) ตรวจใบอนุญาตและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ใช้บริการและพนักงานร้าน จำนวน 5 คน

              – พบสารเสพติดในร่างกาย 1 คน จึงนำตัวเพื่อคัดกรองเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

พร้อมชี้แจงและให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง คสช.ที่ 22/2557 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง

(อ่าน:ฝ่ายความมั่นคงฯ สั่งปิด 5 ปี สถานประกอบการ จ.มหาสารคาม)

Facebook Comments