วันที่ 28 พ.ค. 2561 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบหลักการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อมมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ชุมชน

โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่เงื่อนไขกำหนด มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559 และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมประมาณ 1 ล้านราย และสามารถใช้บัตรสวัสดิการฯได้ในเดือนตุลาคม 2562 อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ไปหามาตรการเพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรที่ไม่สามารถเดินทางได้ด้วย โดยในวันที่ 30 มิถุนานนี้ ทีมไทยนิยมยั่งยืนจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ยืนยัน การเปิดลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการครั้งนี้เพื่อให้ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงมาตรการที่รัฐให้การช่วยเหลือ

 

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เพิ่มเติม จะยังคงเหมือนเดิมกับรอบที่ผ่านมา คือ

– สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

– มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2559

– ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร ในกรณีที่อยู่อาศัย

– กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน ต้องมีที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ และเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

 

ที่มาจาก: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ , 

Facebook Comments