Home Breaking News เดือดร้อนหนัก!! พี่น้องชาว อ. นาดูนกว่า 200 ครัวเรือน น้ำประปาขุ่น-กลิ่นเหม็น มานานข้ามปี

เดือดร้อนหนัก!! พี่น้องชาว อ. นาดูนกว่า 200 ครัวเรือน น้ำประปาขุ่น-กลิ่นเหม็น มานานข้ามปี

เดือดร้อนหนัก!! พี่น้องชาว อ. นาดูนกว่า 200 ครัวเรือน น้ำประปาขุ่น-กลิ่นเหม็น มานานข้ามปี

ชาวบ้านหนองหินที่ อ.นาดูน กว่า 200 ครัวเรือน เดือดร้อนหนักน้ำประปาขุ่น ซ้ำกลิ่นเหม็น นำมาอาบหรือใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้มานานข้ามปี ต้องซื้อน้ำมาใช้ แบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม


มหาสารคาม-ที่บ้านหนองหิน ม.10 และ ม.15 ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ชาวบ้านเกือบ เกือบ 200 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จากปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านขุ่น ส่งกลิ่นเหม็น ไม่สามารถอาบน้ำหรือใช้อุปโภคบริโภคได้ ต้องซื้อน้ำมาใช้ดื่ม และซื้อสารส้มมาแกว่งให้น้ำใสใช้ซักเสื้อผ้าและล้างจาน ทำให้แต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รอคอยหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ

 

นายพัฒนา สีทองล้า ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหิน ม.10 เปิดเผยว่า บ้านหนองหินหมู่ 10 และหมู่15 ประชากร เกือบ 200 หลังคาเรือน ประสบปัญหา น้ำประปาหมู่บ้าน ไม่สามารถใช้การได้สะดวกเพราะมี สีขาวขุ่น มีตะกอนโคลน และส่งกลิ่นเหม็นมานานกว่า 9 เดือน

 

ที่ผ่านมาไม่มาสามารถนำมาใช้อาบ แปรงฟัน ล้างหน้า และประกอบอาหารได้ ต้องซื้อน้ำถังมาใช้เพื่อการบริโภคบริโภค แต่หากจะใช้ซักผ้าล้างจานต้องใช้สารส้มมาแกว่งก่อน แต่เมื่อใช้แล้วก็ยังมีกลิ่นดินโคลนดินมาด้วย

ทั้งนี้สาเหตุจาก บ่อน้ำชุมชนที่ใช้กักเก็บน้ำวัตถุดิบที่ผลิตประปาหมู่บ้านกำลังแห้งขอด เกิดเป็นปัญหามาตั้งแต่กลางปี 2561 และกลายเป็นวิกฤติอย่างชัดเจนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทำให้บางครอบครัวต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำอาบ แต่ถ้าบ้านไหนไม่เงินซื้อก็ต้องทนใช้หรือไม่ก็ซื้อน้ำจากเอกชน ซึ่งบางเดือนต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อน้ำกินและสารส้มมาแกว่งน้ำ ประมาณ 500 – 800 บาท ต่อครัวเรือน

 

“ชุมชนได้ทำเรื่องขอไปยังเทศบาลตำบลหัวดง แต่ต้องทำมีค่าใช้จ่ายในการขนน้ำ 60 บาทต่อเที่ยว แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลหัวดง สามารถส่งน้ำได้ไม่เกินวันละ 6 รอบ”

นายสถาปนิก พะโยโค รองปลัด เทศบาลตำบลหัวดง เปิด เผยว่า เทศบาลตำบลหัวดง มี 13 หมู่บ้าน 960 หลังคาเรือน ประชากร 4,364 คน ได้รับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีน้ำประปาหมู่บ้านขุ่นและแหล่งน้ำในชุมชนกำลังจะหมด ในหมู่ที่ 10 และ 15 โดยล่าสุดกำลังประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 หมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ซึ่งเบื้องต้นทางเทศบาลได้แก้ปัญหาด้วยการยื่นคำร้องขอน้ำใช้- น้ำดื่ม จากเทศบาลหัวดง ขนน้ำสะอาดออกบริการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปก่อน

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาต่อไป ก็จะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2562 เพื่อดึงงบกลางและงบฉุกเฉินมาใช้ ซึ่งเบื้องต้นคือการเจาะน้ำบาดาล ดึงน้ำใต้ดินมาเสริมแหล่งน้ำผิวดินและอ่างเก็บน้ำชุมชน เพราะน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ล่าสุดสำรวจพบว่าแห้งขอดหมดทุกบ่อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

จากนั้นในอนาคตจะต้องขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขินให้ลึกขึ้น ซึ่งคาดว่าต้องใช้งบประมาณในการขุดลอกไม่ต่ำกว่า 5 ล้าน โดยเทศบาลตำบลหัวดง จะทำต้องของบจากกรมส่งเสริมจากปกครองส่วนท้องถิ่นและงบพัฒนาจากกรมส่งเสริมจากท้องถิ่นต่อไป

ภาพและเนื้อหาข่าวจาก

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.