เป็น 1 ในข้อเสนอเพื่อพิจารณาดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน นอกหนือจากการช่วยเหลือเกษตรกร, ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย-เอสเอ็มอี, การหักลดหย่อนภาษี และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้และกระจายเม็ดเงินในภูมิภาคต่างๆ ชัดเจนภายในเดือนสิงหาคมนี้ ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มาตรการนี้ ซึ่งหากมีการอนุมัติใช้ จะเริ่มในเดือนกันยายน 62 นี้ทันที

Facebook Comments