เทศบาลเมืองมหาสารคาม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน ที่วัดศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนศรีสวัสดิ์ 1, 2, 3 และชุมชนตักสิลา ประจำปี 2561 โดยมีนางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง

มหาสารคาม

มหาสารคาม

เนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา คือมารดาจะต้องมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย ถ้ามารดาขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดออกมา ทั้งด้านการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย และสมอง ดังนั้นจึงพระราชดำริให้ดำเนินโครงด้านสาธารณสุข โดยเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลสุทธาเวช ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนศรีสวัสดิ์ 1, 2, 3 และชุมชนตักสิลา ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมแพทย์แผนไทย การวัดความดันลูกตา การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก การมอบไข่และเกลือเสริมไอโอดีน การให้บริการตัดผมเสริมสวยฟรี โดยชมรมร้านแต่งผม และได้บริจาคเส้นผมเพื่อทำวิกผมให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผม โดยมี อสม. และหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน

 

มหาสารคาม

มหาสารคาม

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

 

Facebook Comments