โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด 7 แห่ง ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. จ้างกรมทางหลวงรับงานก่อสร้างกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยทำบันทึกข้อตกลง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสนามกีฬาแห่งใดถูกส่งมอบทั้งที่เลยกำหนดมากว่า 2 ปีแล้ว ที่เห็นชัดคือสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคามที่ดูจะคืบหน้ามากที่สุด แต่กลับยังส่งมอบไม่ได้

มหาสารคาม

เมื่อวันที่ (11 ม.ค. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนามฟุตบอลและลู่วิ่งในสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม เป็นเพียง 2 รายการที่สามารถเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ แต่ยังมีอีกนับ 10 กว่ารายการ ที่ยังสร้างไม่เสร็จ แม้จะพ้นกำหนดส่งมอบงานไปตั้งแต่ปี 2558  สนามกีฬา จ.มหาสารคาม เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด ที่ กกท. ว่าจ้างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวงเงิน 400 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2554

 

 

อัฒจันทร์ฝั่งคบเพลิง สนามฟุตบอล และลานกรีฑา คือผลงานก่อสร้างของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งหยุดลงหลังสร้างได้เพียง 1 ปี ตามเอ็มโอยู ก่อนให้ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวงมารับช่วงต่อ โดยทำเอ็มโอยูกับ กกท.เช่นกัน จากนั้นจึงเปิดประกวดราคา ว่าจ้างเอกชนอีกรายที่มารับงานก่อสร้างจากศูนย์สร้างทางขอนแก่น

 

 

ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่า การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคามล่าช้าไปกว่า 2 ปีแล้วเพราะอะไร แต่ที่ปรากฏชัด คือ ถนนรอบโครงการที่เป็นหลุมเป็นบ่อทั้งที่เพิ่งสร้างได้ไม่นาน และสนามฟุตบอลไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ใช้แข่งขันอย่างเป็นทางการไม่ได้ และทีมข่าวตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใด กกท.ไม่ว่าจ้างบริษัทเอกชนโดยตรง ทำไมต้องผ่านกรมทางหลวงอีกชั้นหนึ่ง

 

นายภูวดล ภูบุญเติม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งข้อสังเกตุต่อการเบิกงบประมาณที่สูงเกินจริง และพบว่าในรายการค่าใช้จ่ายมีเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แฟคเตอร์แอฟ อยู่ประมาณ 7 เปอร์เซนต์ ซึ่งโครงการที่ก่อสร้างโดยหน่วยงานรัฐฯไม่สามารถจัดสรรงบประมาณส่วนนี้ได้

การตรวจสอบยังพบหลายรายการ มีคุณสมบัติไม่ตรงตามแบบแปลน ใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่าในสัญญา แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบกับนายช่างโครงการว่ามีส่วนต่างจากการลดคุณสมบัติลงเป็นเงินเท่าไหร่ ซึ่งต้องคืนให้ กกท.หลังส่งมอบสนามกีฬา และยังพบว่า เอ็มโอยู ระหว่าง กกท.กับกรมทางหลวง ไม่ระบุรายละเอียดการปรับ หากส่งมอบงานไม่ทัน สตง.ยังได้ท้วงติงกรมทางหลวง ว่าการสร้างสนามกีฬาไม่ใช่ภารกิจของกรมทางหลวง แม้จะอ้างว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ แต่กรมทางหลวงกลับต้องไปจ้างเอกชนมาทำงานต่อและไม่สามารถสร้างเสร็จตามกำหนดส่งมอบได้

 

ข้อมูลข่าวจาก:

Facebook Comments