Home Breaking News เรือนจำ จ.มหาสารคาม ปล่อยผู้ต้องขัง จำนวน 141 ราย

เรือนจำ จ.มหาสารคาม ปล่อยผู้ต้องขัง จำนวน 141 ราย

เรือนจำ จ.มหาสารคาม ปล่อยผู้ต้องขัง จำนวน 141 ราย

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 พ.ค. 62 ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด อัยการจังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนกล่าวให้โอวาทพร้อมกับมอบใบบริสุทธิ์แก่ผู้ต้องขังจำนวน 141 คน

โดยเหล่าผู้ต้องขังที่รับการอภัยโทษต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน กราบถวายบังคม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่พระสงฆ์จะประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ต้องขัง
นางละออง อยู่ยั่งยืน ผบ.เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ผู้ต้องขังทั้งหมดที่ได้รับการอภัยโทษนั้น ได้รับการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมได้รับการฝึกอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตในสังคม และปลูกจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเชื่อมั่นว่า พวกเขาเหล่านี้จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นคนดี สร้างคุณค่าให้กับสังคม และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป


ที่มา ศตวรรษ ทัพซ้าย/ข่าว-ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.