เมื่อวันที่ 19 ก.ย. นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า   ได้เซ็นหนังสือเสนอเรื่องปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ส่งให้เลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งอยู่ที่เลขาธิการครม.จะบรรจุเข้าวาระพิจารณาเมื่อไหร่  ซึ่งเรื่องนี้ต้องชี้แจงว่าไม่ได้ติดขัดขั้นตอนหรือเกิดความล่าช้าเพราะทีมหน้าห้องของรมว.เกษตรฯ แต่เป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่กรมประมง ในเรื่องการส่งหนังสือต่อครม.  ที่จะต้องแจ้งรายงานผลการหารือของหนังสือเวียนของแต่ละหน่วยงานที่มีความเห็นเข้ามาด้วย ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อ้างว่า เสนอเรื่องเดือน ส.ค.  2561   แต่เรื่องเพิ่งเวียนกลับมาที่ห้องตนเมื่อ  6ก.ย.  2561  จึงไม่ได้ค้างแบบที่นำไปด่าโจมตีทีมหน้าห้องของตนโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง

 

สำหรับ เรื่องการเสนอปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ไม่มีใครค้าน เพราะทุกคนก็เห็นด้วย  จึงให้กรมประมงนำเรื่องกลับไปหารือกับคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และกรมทรัพย์สินทางปัญหาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่  ซึ่งกรมได้อ้างอิงในเรื่องเศรษฐกิจ ในเรื่องผลดีของการกระตุ้นส่งออก  แต่ในเชิงเอกลักษณ์ ที่จะเสนอต้องทำด้วย ร่วมถึงการแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นและสีสันพิเศษของปลากัดไทยที่นักวิชาการหรือผู้ประกอบการสามารถเพาะและกำหนดลักษณะเฉพาะได้เป็นต้น  ซึ่งเรื่องเหล่านี้เข้าใจว่ากรมมีข้อมูล

“ที่ออกมาโวยมาด่าผมกัน เพราะเข้าใจผิดเรื่องขั้นตอนเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่ต้นทางก็เข้าใจแล้ว และต้องการขอโทษ แต่ผมคงไม่พูดอีกแล้ว พี่ขอเจ็บคนเดียว”นายกฤษฏา กล่าว.

 

ข้อมูลข่าวจาก

Facebook Comments