เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกรณีทุจริตในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าคดีดังกล่าว ว่า เรื่องดังกล่าวใกล้จะสรุปได้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่และอนุกรรมการกำลังเร่งรัดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้จบให้ได้ภายในเดือน ก.ย.นี้ แต่เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาได้มายื่นคัดค้านตัวอนุกรรมการไต่สวน

 

เพื่อขอให้เปลี่ยนคณะอนุกรรมการไต่สวน ให้กรรมการป.ป.ช.เต็มองค์คณะเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนแทน ซึ่งยอมรับว่าจะทำให้คดีนี้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ การที่กรรมการป.ป.ช.ทั้งองค์คณะจะพิจารณาต้องเป็นคดีใหญ่ๆ หรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่านั้น อย่างไรก็ตามตั้งเป้าว่าเรื่องดังกล่าวจะสามารถสรุปสำนวน และเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ได้ภายในเดือน ก.ย.นี้

รายละเอียดข้อมูลข่าวจาก

Facebook Comments