เบี้ยคนจนผู้พิการ / เมื่อวันที่ 23 เม.ย. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีของรัฐบาล กระทรวงการคลังจะเสนอจัดทำมาตรการเพิ่มเบี้ยผู้พิการ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเบื้องต้นจะเติมเงินให้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ย.2562 โดยจะใช้งบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม วงเงินรวมกว่า 924 ล้านบาท โดยหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อหารืองบประมาณที่มีเหลือ และยอดวงเงินที่ใช้อีกครั้ง ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเล็กน้อย

“การออกมาตรการแจกเงินให้แก่ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ จัดเป็นมาตรการเชิงสังคมที่ต้องการช่วยเหลือให้ผู้พิการให้ได้รับเงินเพิ่มด้วย หลังจากก่อนหน้านี้ได้แจกเงินเพิ่มให้กับคนชราไปแล้ว ส่วนการออกมาตรการภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยว เบื้องต้นสรรพากรยืนยันว่าจะเปิดให้นำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวไปลดหย่อนภาษีได้ถึงสิ้นปีนี้ที่ 15,000 บาทเท่าเดิม แต่จะขยายจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ลดหย่อนได้จากเมืองรอง 55 จังหวัด เพิ่มเป็น 77 จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากในช่วงกลางปีนี้ กรมสรรพากรจะเปิดให้นำค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้านการกีฬา การซื้อหนังสือในช่วงเปิดเทอม นำมาลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ด้วยซึ่งจะมีการสรุปรายละเอียดมาตรการได้ในเร็วๆ นี้” รายงานข่าว ระบุ

ที่มา: ข่าวสด

Facebook Comments