จิตอาสาจังหวัดมหาสารคาม เตรียมทำความดีด้วยหัวใจครั้งใหญ่ ช่วยกันพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

มหาสารคาม

มหาสารคาม

 

นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริมพลังจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกอำเภอทุกพื้นที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจไปแล้วหลายกิจกรรม เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากมาย และในวันที่ 15 มกราคมนี้ เวลา 16.00 น. ได้เชิญชวนกลุ่มพลังจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม นัดรวมกลุ่มกันครั้งใหญ่ โดยจะดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม

 

มหาสารคาม

 

กำหนดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณแก่งเลิงจาน ขุดลอกผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ คาดว่าจะมีประชาชนจิตอาสาชาวมหาสารคามมาร่วมกันทำกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน เพื่อพัฒนาแก่งเลิงจานเป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบของชาวมหาสารคามและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้มีหลายหน่วยงานจะนำเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากร ไปช่วยกันในกิจกรรมดังกล่าวด้วย เช่น อบต.แก่งเลิงจาน อบจ.มหาสารคาม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยฯ อ.เมืองมหาสารคาม ชลประทานมหาสารคาม และแขวงการทางมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา และชาวมหาสารคามด้วยความพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

มหาสารคาม

มหาสารคาม

ข่าวจาก: ชัยชนะ แดงทองคำ…ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

 

Facebook Comments