แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติน้องแบมเพื่อเข้ารับราชการทหารหากเจ้าตัวต้องการรับใช้ชาติ ระบุ เป็นคนดีทำดีเพื่อประเทศชาติต้องได้รับการสนับสนุน

วันที่ (7 มี.ค. 61) ที่วัดกลาง บ.ดอนบม ม.6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวขอนแก่นเพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่ง อ.เมืองขอนแก่นได้จัดเวทีครั้งที่ 1 ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนชาวขอนแก่นเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่นำมาให้บริการในพื้นที่

นอกจากนี้ กำลังทหารจาก มทบ.23 ยังมาแสดงดนตรีเพื่อสร้างความสนุกสนาน สามัคคี และการทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับชาวชุมชน รวมทั้งนำทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์มาออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ทุกนโยบายที่รัฐบาลและ คสช.กำหนดแผนดำเนินงานนั้นได้กำชับการทำงานของกำลังทหารในภาคอีสาน ที่จะประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีม และบูรณาการการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และรับทราบถึงปัญหาและความต้องการ ซึ่งโครงการไทยนิยมยั่งยืนนั้นได้กำหนดรูปแบบทำงานชัดเจนและเห็นผลมาก จากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัด ประชาชนล้วนชื่นชอบโครงการดังกล่าว ถือเป็นการเข้าถึงประชาชนได้ชัดเจน มั่นใจว่าคณะทำงานทุกฝ่ายจะลงพื้นที่ครบทุกชุมชนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้


นอกจากนี้ พล.ท.ธรากรได้กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น ว่า การคุ้มครองพยาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. และกำลังทหารในพื้นที่นั้น ได้กำชับให้ มทบ.23 และ มทบ.27 ทำหน้าที่คุ้มครองพยานตามการร้องขอของ ป.ป.ท.จนกว่าคดีดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ขณะนี้ทราบว่า กอ.รมน.ได้ส่งทหาร 1 นายประจำในทุกพื้นที่ที่ น.ส.ปณิดาเดินทาง ซึ่งจะต้องเดินทางไปศึกษาที่ จ.มหาสารคาม

ส่วนประเด็นการบรรจุน้องแบมเป็นข้าราชการทหารและเจ้าตัวต้องการเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาตินั้น ในประเด็นนี้ต้องดูคุณสมบัติของน้องว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ และกองทัพบกมีอัตราว่างหรือไม่ เรายินดีที่จะตอบแทนหรือช่วยเหลือน้องแบม เพราะถือเป็นพลเมืองดีต่อชาติบ้านเมือง

ภาพและข้อมูลข่าวจาก:

Facebook Comments