นายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวสถานีวิทยุ “Happy Family Radio” FM 105 MHz ขอเยาวชนมีหลักคิดที่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เชิญชวนเด็กและเยาวชนได้ติดตามรับฟังคลื่น “Happy Family Radio” ” FM 105 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคลื่นให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน พร้อมพูดคุยกับเยาวชนว่า วันนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนมุ่งเตรียมความพร้อมให้กับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะต้องเป็นศักยภาพในการพัฒนาประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ฝากให้เสริมความรู้แก่เยาวชนให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง เพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ซึ่งคลื่น “Happy Family Radio”จะเป็นช่องทางที่ดีให้เด็กๆ ได้รับสิ่งๆ ที่ดีมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

โอตะ

ระหว่างการพบกับเยาวชนนายกรัฐมนตรี ตอบคำถามว่า การทำงานหากเป็นการทำงานอย่างสุจริต ย่อมต้องเหนื่อย เพราะต้องแก้ปัญหาทุกอย่างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ต่างจากการทำที่ไม่ดีเส้นทางก็จะถูกตัดลงและสั้นลง แต่ปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมด ในระหว่างการพูดคุยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากคิดถึงลุงตู่ให้จับที่หัวใจ นายกรัฐมนตรียังได้พบกับเยาวชนนักร้องวง BNK 48 และได้ร่วมเต้นเพลงคุ้กกี่เสียงทาย กับวง BNK 48 ก่อนชื่นชมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกหลายคน ในการทำความฝันของตนเอง ในโลกมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง พร้อมกันนี้ วง BNK 48 ยังได้ร่วม จับมือ 8 วินาที ซึ่งเป็นธรรมเนียมของวง ในการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยน้องๆ เช่น น้องเปี่ยม ให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี เดินหน้าประเทศสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

 

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท. ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Facebook Comments