กรมการจัดหางาน ส่งคนงานไทยที่จะไปทำงานเกาหลี กว่า 200 คน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปทำงานภาคอุตสาหกรรม 179 คน ก่อสร้าง 56 คน หลังผ่านการติวเข้ม คาดสร้างรายได้กลับประเทศกว่า 2,160 ล้านบาทต่อปี เผยไปแบบถูกกม. ไม่ต้องเป็นผีน้อย

วันที่ (14 ต.ค.) ที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 235 คน ซึ่งจะไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 179 คน และภาคก่อสร้าง จำนวน 56 คน โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมด้วย

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้อง และ มีศักดิ์ศรี โดยในวันนี้เป็นการส่งคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 235 คน ซึ่งจะไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม จำนวน 179 คน และภาคก่อสร้าง จำนวน 56 คน โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 658 จำนวน 117 คน และ TG 688 จำนวน 118 คน หลังจากที่ได้จัดส่งไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จำนวน 237 คน โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ คนงานไทยทั้งหมดได้เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางกับกรมการจัดหางาน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารเดินทาง พร้อมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และรับการอบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินกองทุนฯและจัดทำแบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง. 12)

รศ.ดร.จักษ์ กล่าวว่า ในการเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) เป็นการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งระบุให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาและจัดส่งคนงานไปเกาหลี ขณะที่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนนายจ้างเกาหลีในการดำเนินการนำเข้าแรงงานไทย ทั้งนี้ ในปี 2562 สาธารณรัฐเกาหลี มีความต้องการแรงงานไทยจำนวนทั้งสิ้น 6,000 คน ดำเนินการจัดส่งไปแล้ว 4,059 คน แยกเป็น ภาคอุตสาหกรรม 2,297 คน ภาคเกษตร/ปศุสัตว์ 466 คน ภาคก่อสร้าง 949 คน และเป็นคนงานที่ได้รับการจ้างงานซ้ำ (Re-Entry) 347 คน หากประเทศไทยสามารถ ส่งแรงงานไทยได้ตามจำนวนที่สาธารณรัฐเกาหลีต้องการ จะมีการส่งเงินรายได้เข้าประเทศอย่างน้อยคนละ 30,000 บาทต่อเดือน หรือ 360,000 บาทต่อปี หากแรงงานไทยได้ทำงานจำนวน 6,000 คน จะมีรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 2,160 ล้านบาท

ข้อมูลข่าวจาก

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.