ธ.ก.ส.มหาสารคาม มอบเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ (20 พ.ค.63)  ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกร โดยมี นายจรรยงค์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คลังจังหวัดฯ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายก อบจ.มหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ครม.มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร โดยผู้ประกอบการ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว ครัวเรือนละ 5,000  บาท จำนวน 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยเกษตรที่ได้รับการช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอด้านเลี้ยงสัตว์ กับกรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ /จังหวัด  ด้านประมง กับกรมประมง ที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด และผู้รับเงินเยียวยาไม่ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือของโครงการอื่น ๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน โครงการประกันสังคม ข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิ์ ( 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ์)

สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โอนรอบที่ 1 (วันที่ 15,18,19 พฤษภาคม 2563) จำนวน 80,008 ราย เป็นเงิน 400.04 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563) นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดมหาสารคาม ได้สนับสนุนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินฯ รายละ 10,000 บาท โดยมีลูกค้าที่ขอสนับสนุนสินเชื่อรวม จำนวน 25,587 ราย และได้อนุมัติจ่ายสินเชื่อแล้ว จำนวน 1,500 ราย

จตุราภรณ์ – ข่าว / ภาพ ส.ปชส.มหาสารคาม


อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.