ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อฉุกเฉินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อฉุกเฉินให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19 เปิดลงทะเบียนผ่าน LINE BAAC Family 15 เมษายนนี้

ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน รายละไม่เกิน 10,000 บาท ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 ด.

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน รายละไม่เกิน 10,000 บาทชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ 15 เมษายนนี้ ผ่านทาง LINE BAAC Family

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและ เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ธ.ก.ส.จึงได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาทกำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกันและสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่นกรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาทโดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้เริ่มเปิดให้บริการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน2563 นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม เป็นต้นไป จนถึง 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ธนาคารเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทาง LINE BAAC Family โดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกนQR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย  ID : @baacfamilyได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเริ่มลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “COVID-19” และกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดโดยรอรับนัดหมายจากธนาคารทาง SMS พร้อมเตรียมหลักฐานบัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชน กรณียังไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองและข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้เมื่อนัดหมายทำสัญญาและผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งผลกรณีอนุมัติจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโดยตรงภายใน 1วัน และท่านสามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดยใช้บัตร ATM บัตรเดบิต หรือบริการกดเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและร่วมปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา แต่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทางLINE BAAC Familyโดยในช่วงระหว่างรอเปิดลงทะเบียน ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางช่องทาง LINE ไว้ก่อนได้ กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิด อาทิ บุตรธิดา พี่น้อง หรือญาติสนิท แทนได้หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02 555 0555

รัฐบาลไทย


 อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติมคลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.