มหาสารคาม สั่งปิด! สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างสันที่ 19 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ออกประกาศเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา2019 หรือโควิด-19  เพื่อยับยั้งการระบาดของเชื้อภายในจังหวัดมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเคร่งครัด รัดกุม ดังนี้

1.ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม -1 เมษายน 2563 ประกอบด้วย

– ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม) ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และห้องสุขา การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระว่างคน การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ

– ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) และธนาคาร ทั้งนี้ ในส่วนที่เปิดให้บริการ ต้องดำเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และห้องสุขา การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระว่างคน การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ

– พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ

-ตลาด และตลาดนัดทุกประเภท ถนนคนเดิน (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต) ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และห้องสุขา การใช้หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างระว่างคน การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการถือปฏิบัติ

– ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม

– สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

– สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม

– สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

2.ให้งดกิจกรรมการประชุม สัมมา งานบุญ งานอุปสมบท งานแต่ง งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งานประเพณีสงกรานต์ คอนเสิร์ต งานเลี้ยงฉลอง งานที่มีมหรสพทุกประเภท ฯลฯ (ยกเว้นงานศพ เท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด)

ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม มีความผิดตามบทลงโทษแห่ง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วแต่กรณี

 


อ่านข่าวเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.