มหาสารคาม ส่งมอบบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน

อ่านเพิ่มเติม “มหาสารคาม ส่งมอบบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน”

รัฐบาลทุ่มหมื่นล้าน ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 5ล้านไร่ เพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกร อัพเกรดมาตรฐานคุณภาพ ลดต้นทุน

อ่านเพิ่มเติม “รัฐบาลทุ่มหมื่นล้าน ยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 5ล้านไร่ เพิ่มอำนาจต่อรองเกษตรกร อัพเกรดมาตรฐานคุณภาพ ลดต้นทุน”

จ.มหาสารคาม เตรียมรับมือภัยพิบัติพายุโซนร้อน”โนอึล” เตือนประชาชนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง

อ่านเพิ่มเติม “จ.มหาสารคาม เตรียมรับมือภัยพิบัติพายุโซนร้อน”โนอึล” เตือนประชาชนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูง”

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน! รับมือ “โนอึล” เสี่ยงน้ำไหลเข้าอ่าง เพิ่มพันล้าน ลบ.ม.

อ่านเพิ่มเติม “กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เตือน! รับมือ “โนอึล” เสี่ยงน้ำไหลเข้าอ่าง เพิ่มพันล้าน ลบ.ม.”