มหาสารคามแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม “มหาสารคามแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563”

จ.มหาสารคาม มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม “จ.มหาสารคาม มอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแก้ไขปัญหาที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”