Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

จับกุม! ยาบ้า 13,534 เม็ด อ.วาปี จ.มหาสารคาม

ตำรวจทางหลวง จับกุม! ยาบ้า 13,534 เม็ด อ.วาปี จ.มหาสารคาม

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระดมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้ง

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระดมเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำแล้งตั้งเป้า 524 บ่อ มากที่สุดที่มหาสารคาม พบแล้งรุนแรงกว่าทุกปี เฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานสามารถขุดบ่อบาดาลได้มากกว่า 20 บ่อจากจำนวนทั้งหมด 130 บ่อ โดยมากที่สุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 7 อำเภอ 85 บ่อ

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

เกษตรกรโกสุมพิสัย ชนะเลิศ การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคามปีการเพาะปลูก 2562/63

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคามปีการเพาะปลูก 2561/62 เพื่อคัดเลือกตัวอย่างข้าวที่ชนะเลิศระดับจังหวัด นำส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ มีเกษตรกรสนใจส่งตัวอย่างข้าวเปลือกเข้าประกวดจำนวนมาก

Categories
Breaking News กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ข่าวอีสาน ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

จัดรถกระจายเสียง ขอชาวบ้าน 5 จว.อีสานประหยัดน้ำ หวังมีใช้ถึงต้นฤดูฝนหน้า

จากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 62/63 ไว้เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า กรมชลประทานขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

วันที่ 3 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่มีฐานะยากจน คนชรา คนพิการ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชื่นชม และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

มหาสารคาม ปิดศูนย์อุบัติเหตุปี 63 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

มหาสารคามปิดศูนย์อุบัติเหตุปี 63 ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่พบอุบัติเหตุ 36 ครั้งบาดเจ็บ 40 รายเสียชีวิต 4 ราย ชื่นชมผู้ปฏิบัติงานเข้มแข็งลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงจากปีที่แล้ว

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองฯ มหาสารคาม จับฉลากส่งความสุข คนพิการ

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ่อเมืองฯ มหาสารคาม จับฉลากส่งความสุข คนพิการ พร้อมให้สังคมแห่งโอกาส ความเสมอภาคทัดเทียมบุคคลทั่วไป

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63

จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ ตั้งเป้าประสงค์ตายน้อยสุด และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน มหาสารคาม

‘มมส’ พัฒนา Application ตรวจสอบชนิดเห็ดพิษและเห็ดกินได้พร้อมใช้แล้ว….สแกนดูรู้ พร้อมคู่มือให้ระวัง

หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามความร่วมมือ “การจัดทำฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ในประเทศไทยและการพัฒนา Application Mushroom Image Matching” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ในวันนี้ การพัฒนาโปรแกรม Application Mushroom Image Matching ได้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ว โดยได้รวบรวมภาพถ่ายของเห็ดทั้งเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้ กลุ่มละ 1,000 ภาพ เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมจดจำรูปภาพและแสดงผลชนิดของเห็ดด้วยชื่อและร้อยละของความถูกต้อง

Categories
Breaking News ข่าวอีสาน ข่าวเด่น ทั่วไป มหาสารคาม

มมส ติดอันดับ ‘มหาลัยดีที่สุด’ ของทวีปเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับมหาวิทยาลัย The 2020 QS World University Ranking: ASIA อยู่ลำดับ 401-450 ในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับที่ 13 ร่วมของมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับจาก 20 สถาบัน