หมวดหมู่: มหาสารคาม

คนสารคาม แห่เข้าโรงจำนำ หลังเงินหมดเที่ยวสงกรานต์ ผจก.โรงตึ๊ง เตรียมเงิน 80 ล้าน

จ.มหาสารคาม ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “หนองน้ำดูน” อำเภอนาดูน

จังหวัดมหาสารคามซักซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจัดพิธีจริงในวันที่ 6 เมษายน 2562

“ตักสิลามหาสงกรานต์ พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ประจำปี 2562

มหาสารคามแล้ง! กระทบผลิตประปาหมู่บ้านอย่างหนัก อ่างเก็บน้ำแห้งขอด

สถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดมหาสารคาม อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 17 แห่ง เหลือน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ 21.84

มมส ไม่เปิดเรียนตามอาเซียนแล้ว เพราะกระทบการเรียนการสอน เริ่มปี 63

รอง ผวจ.ฯ ออกตรวจและติดตามสถานการณ์ PM2.5 ในโรงงานอุตสาหกรรม มหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย อ.นาดูน จ.มหาสารคาม