Home ข่าวอีสาน

หมวดหมู่: ข่าวอีสาน

เรื่อง
จัดรถกระจายเสียง ขอชาวบ้าน 5 จว.อีสานประหยัดน้ำ หวังมีใช้ถึงต้นฤดูฝนหน้า
เรื่อง
เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
เรื่อง
จ.มหาสารคาม จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เปิดศูนย์ 7 วันอันตรายรับปีใหม่ 63
เรื่อง
‘มมส’ พัฒนา Application ตรวจสอบชนิดเห็ดพิษและเห็ดกินได้พร้อมใช้แล้ว….สแกนดูรู้ พร้อมคู่มือให้ระวัง
เรื่อง
เกษตรกรหนุ่มมหาสารคาม ปลูกกะหล่ำเลี้ยงครอบครัว ลงทุนน้อย สร้างรายได้ ไร่ละ 100,000 บาท
เรื่อง
จ.มหาสารคาม มอบสิ่งของแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยประจำปี 2563