เที่ยวชมธรรมชาติ เที่ยววนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

วนอุทยานโกสัมพี

บริเวณป่าหนองบุ้งที่ดำเนินการสำรวจนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์อยู่ติดกับหมู่บ้านคุ้มกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวขวาง ในเขตสุขาภิบาล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ป่าหนองบุ้งอยู่ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัยประมาณ 500 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ โดยส่วนอุทยานแห่งชาติเริ่มเข้าดำเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีชื่อว่า วนอุทยานโกสัมพี

ประวัติความเป็นมา

ป่าหนองบุ้งเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติและมีศาลเจ้าปู่ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชานับถือของชาวบ้านท้องถิ่นเป็นคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอโกสุมพิสัยมาตั้งแต่เดิม และจากการบอกเล่าของราษฎรผู้สูงอายุทั่วไปในท้องถิ่นว่า ไม่มีผู้ใดทราบว่าใครเป็นผู้สร้างศาลาเจ้าปู่หรือศาลเจ้าปู่ตาคนแรก แต่ศาลเจ้าปู่ได้มีการก่อสร้างบูรณะเพิ่มเติมให้อยู่ในสภาพดีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้ชุมชนที่สุดแห่งหนึ่งและยังมีลิงวอกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นลิงวอกชนิดเดียวกับลิงวอกที่อยู่ในศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี ต่อมากรมป่าไม้จึงได้ทำการสำรวจพื้นที่และจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ซึ่งมีชื่อว่า วนอุทยานโกสัมพี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 เพื่อนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติไว้เพื่อศึกษาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

ลักษณะสภาพพื้นที่

ป่าหนองบุ้งเป็นป่าดงดิบมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำชี ในเขตสุขาภิบาล- อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ภายในบริเวณป่าหนองบุ้ง ซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ มีน้ำตลอดอีกประมาณ 1- 1.50 เมตร บริเวณป่าหนองบุ้งด้านทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับถนนข้างมณฑปหลวงพ่อมิ่งเมือง และวัดกลางโกสุมพิสัย จะมีลักษณะเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติมาตั้งแต่เดิม เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ และบริเวณที่อยู่ถัดลงไปทางด้านทิศตะวันตกจนจดลำชีหลง เนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ส่วนที่ดินที่เหลืออีกประมาณ 20 ไร่ นั้นเป็นที่เคยถูกบุกรุกแผ้วถางป่ามาแล้วเป็นหย่อม ๆ และปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าโดยไม่มีผู้ใดเข้ายึดครองกรรมสิทธิ์ สำหรับที่ดินบริเวณที่ไม่ได้บุกรุกแผ้วถางทำลายป่าจะมีไม้ยางขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 50 – 70 ต้น ซึ่งเป็นยางนา

สภาพอากาศ

สภาพอากาศในท้องที่บริเวณป่าหนองบุ้งแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

  1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน

  2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์

  3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม

ชนิดพันธุ์ไม้

 มีพรรณไม้หลายชนิดส่วนใหญ่ที่สำคัญได้แก่ กะเบา ยาง ชมภู่ป่า หว้า ทองกวาว กระโดดสำหรับไม้พื้นล่างส่วนใหญ่ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง หวาย ตดตะกั่ว มะดัน นมแมว คัดเค้า และไม้ไผ่ นอกจากนั้นยังมีต้นจามจุรี หรือก้ามปู ซึ่งชาวบ้านนำไปปลูกไว้ เพื่อเป็นร่มเงาในการเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ อนึ่ง จากคำบอกเล่าของราษฎรท้องถิ่นได้ทราบว่า ป่าหนองบั้ง เดิมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งป่ายังไม่ถูกบุกรุกแผ้วถาง นอกจากจะมีพรรณไม้ดังกล่าวมาแล้ว ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้มีค่านานาชนิด อาทิเช่น มะค่าโมง ตะเคียนทอง ตะแบกใหญ่ เป็นต้น

ชนิดสัตว์ป่า

ชนิดสัตว์ป่าที่ยังมีเหลืออยู่ในปัจจุบันที่สำคัญได้แก่ ลิงแสมขอนสีทอง ซึ่งมีอยู่ 2 ฝูง จำนวนประมาณ 500 ตัว และยังมีนกกางเขนบ้าน นกกิ้งโค้ง นกสาริกา นกเอี้ยงหงอน นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน นกอีเสือหัวดำ และพวกนกกระจิบธรรมดา

การเดินทาง

การเดินทางไปวนอุทยานโกสัมพี อำเภอดกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นั้นสะดวกสบายมากที่สุด คือไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 208 จังหวัดมหาสารคาม ไปตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 28 กิโลเมตร ก็จะถึงวนอุทยานโกสัมพี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม หรือจะเดินทางจากตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นก็ได้ ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตรเช่นกัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นทางวนอุทยานโกสัมพี ไม่มีบ้านพักสำหรับบริการแก่นักท่องเที่ยวเหมือนกับอุทยานแห่งชาติ หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนหรือทัศนศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ โปรดนำเต้นท์ไปกางเองทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา โปรดเตรียมอาหารไปเองแล้วไปติดต่อขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่วนอุทยานโกสัมพีโดยตรง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 5614232 ต่อ 719 ฝ่ายจัดการวนอุทยาน ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพ ฯ 10900 ในเวลาราชการ หรือสำนักงานป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โทร. (043) 723099

ข้อมูลจาก: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ประเพณีสรงน้ำ “กู่มหาธาตุ ” ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ประเพณีสรงน้ำ “กู่” เทวสถานสมัยขอม เป็นประเพณีที่พี่น้องชาวอีสาน ที่มีกู่สมัยขอมตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้าน ร่วมจัดงานประเพณี สรงน้ำกู่ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 สืบต่อกันมาทุกปี ตราบจนปัจจุบัน ดังเช่น เมื่อวันที่ 18-19 เม.ย.2562

อ่านเพิ่มเติม “ประเพณีสรงน้ำ “กู่มหาธาตุ ” ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม”

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่ ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้าวจี่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปี 2562 ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่ ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม ฮีต12 คลอง 14 ประเพณีอีสานและเชื่อมโยงเช็คอิน แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง

ข้าวจี่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
ข้าวจี่ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

..เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2562 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย พ. ศ. 2562 ที่ วัดรัตนไตรคม(วัดขามเปี้ย) หมู่ที่ 1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายรัศมี สังวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม “อำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเล่าขานตำนานบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปั้นข้าวจี่ยักษ์ทาไข่ ใหญ่ที่สุดในโลก”

มหาสารคาม นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำคณะทำงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม “มหาสารคาม นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562”

เที่ยวร้อยเอ็ด แล้วจะ หลงรัก ร้อยเอ็ด | Roi Et When I Fell in Love

ที่เที่ยวร้อยเอ็ด

หลงรัก ร้อยเอ็ด | Roi Et When I Fell in Love ?

นี่เป็นความรู้สึกแรกที่นึกขึ้นได้ตอนกำลังจะกลับจากจังหวัดนี้ อย่างว่าเราไม่ใช่สายเดินป่า สายเขา จริงๆไม่คิดว่าจะมีอะไรให้น่ามาที่นี่

ถึงร้อยเอ็ดจะเป็นเมืองรอง แต่ก็เป็นเมืองใหญ่ที่สะอาด และมีระบบการจัดการที่ดีเลย

แล้วใครจะไปเชื่อว่า ร้อยเอ็ดจะมีคาเฟ่น่ารักๆ เต็มไปหมดดดด

สายกินไม่มีผิดหวังง ของอร่อย แซ่บๆ นัวๆ ต้องยกให้เค้า ที่เที่ยวแบบฮิปๆก็มีเยอะ

วัด-เจดีย์ ก็สวยงามตระการตามากกก งานประเพณีที่ไม่แพ้เมืองหลักเลย

ได้เห็นทั้งการรำวงพร้อมกันกว่า 1,000 คู่ หรืองานลอยกระทงที่อลังการงานสร้างสุดดดด
เอาล่ะ ไปดูกันว่าเมืองร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำแห่งนี้ จะมีอะไรให้หลงรักบ้าง

?พิกัดคาเฟ่ – ร้านอาหาร – สถานที่เที่ยว ??✈
• แอ๋วไข่กระทะ
• เจดีย์มหามงคลบัว
• Skipper Garden
• White house
• ท้องฟ้าจำลอง
• ตำกะเทย
• งานข้าวหอมมะลิโลก
• ปรางค์กู่
• Canal Art 101 – Street Art
• เมจิกแลนด์
• เนยสด พาร์ค
• ร้านชานเมือง 101
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด
• Diva House
• งานลอยกระทง “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”

เป็นทริป 3 วัน 2 คืนในร้อยเอ็ด ที่ทั้งประทับใจและอยู่ในความทรงจำเราไปอีกนาน
และเราหวังว่าใครที่มีโอกาสได้ไป ก็จะ “หลงรักร้อยเอ็ด” เหมือนที่เราเป็นเช่นเดียวกัน

#แอบส่องแอบมองของเด่นเมืองร้อยเอ็ด #รีวิวร้อยเอ็ด #รีวิวอีสาน
#คาเฟ่ร้อยเอ็ด #ร้อยเอ็ด
#GoProHERO7

เที่ยวร้อยเอ็ด

MagicLand เมจิกแลนด์
Magicland แดนเมล่อนนน ด้านในมีแปลงเมล่อน ที่เราสามารถเข้าไปชม หรืออยากซื้อกลับบ้านก็สามารถตัดเองได้ แล้วถ้าใครอยากกินบิงซู ก็สามารถให้เค้าทำให้เสร็จสรรพ ในราคา 100 กว่าบาทเท่านั้นน ได้กินเมล่อนหวานฉ่ำกันแบบสดๆเลยนะ

?เปิดบริการทุกวัน 07.00 – 19.00
? https://www.facebook.com/MagicLand-เมจิกแลนด์-1407894266022627/

เที่ยวร้อยเอ็ด

ข้าวหอมมะลิ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ถ้าใครติดใจความหอม ความนุ่มของข้าวหอมมะลิ
บอกเลยว่าขอให้มาลองที่นี่ก่อน
จะได้รู้ว่าข้าวหอมมะลิของที่นี่มีดียังไง
เราจะพาไปอเมซิ่งว่า ข้าวหอมมะลิ ทำอะไรได้อีกบ้างง

นอกจากข้าวแล้วยังมี ผ้าไหมร้อยเอ็ด คุณภาพดี
ที่มีรากประวัติศาสตร์ เก่าแก่และยาวนานมากกก

เที่ยวร้อยเอ็ด3

ตำกระเทย ??? ตำกระเทย – Tumkratoei

ชาไข่มุกอะไรไม่สนใจ ส้มตำนี่แหล่ะคือนิพพาน
เค้าว่ากันว่า ร้านนี้คือร้านส้มตำที่อร่อยที่สุดในร้อยเอ็ด ถ้าไม่ได้มากิน ถือว่ามาไม่ถึงร้อยเอ็ด
ส้มตำรสชาติแซ่บนัวร์มากกกก อร่อยทุกเมนู
คือได้ครบทุกรสชาติจริงๆ มาหมดทั้งเผ็ด หวาน
เปรี้ยว เคล้าด้วยความกลมกล่อมจากปลาร้าอ่อนๆ ไม่เหม็นนะ คนกินไม่เป็นก็กินได้
ผัดไทย อยากให้ลอง อร่อยสุดดด อร่อยแบบร้านดังๆในกรุงเทพยังอาย อร่อยวัวตายควายล้ม เว่อร์มะ 5555 แต่ recommend จริงๆนะ

?เปิดบริการทุกวัน 10.30 – 21.30
? https://www.facebook.com/tumkratoeiRoiET/
? https://goo.gl/maps/hbZgHo41nTF2

— ที่ Roi Et, Thailand

แอ๋วไข่กระทะ ?

มาถึงร้อยเอ็ดเช้าตรู่ ก็ต้องเติมพลังกันก่อน เลยไปกินอาหารเช้าเจ้าดัง ที่ความดีย์งามอยู่ที่ไข่กระทะ โจ๊กหมู และขนมปังเวียดนาม
?เปิดบริการทุกวัน 06.00 – 11.00
? https://www.facebook.com/panegg/
? https://goo.gl/maps/v31Vm3TryDQ2 — ที่ Roi Et, Thailand

เจดีย์มหามงคลบัว ??

กินอิ่มแล้ว ก็เข้าวัดเข้าวากันบ้าง เผื่อคนบาปหนาแบบเรา จะรอดพ้น ไม่ตกนรกกันเค้าบ้าง 55555
แค่ฟังจากชื่อก็เดาได้ไม่ยากเลยว่า ต้องเกี่ยวกับหลวงตามหาบัวแน่ๆ
ใช่ค่ะ นี่คือเจดีย์ที่หลวงตามหาบัว มาสร้างไว้เอง เพราะหลวงตา เห็นว่า ร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางของอีสาน

ตัวเจดีย์มีความทองอร่าม สวยงามอลังการมากๆ พื้นที่รอบๆก็กว้างมากกก ร่มรื่นด้วย เห็นแล้วอยากเอาโดรนมาบินถ่ายสักรูปสองรูป ยิ่งช่วงที่เราไป ลมหนาวเริ่มมาปะทะหน้าแล้วด้วยย อยู่ในร่มนี่คือเย็นสบาย

? https://goo.gl/maps/hFufMEo7Cuj

— ที่ Roi Et, Thailand

Skipper Garden ???

คาเฟ่ฮิปๆ ชิลๆ ร้อยเอ็ดก็มีนะเหวย อย่ามองข้ามไป
ที่จอดรถอาจจะเอ็กซ์ตรีม ท้าทายชีวิตนิดนึง แต่เข้าไปด้านในจะพบกับความสวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใน

แค่ทางเข้าก็ประทับใจแล้ว พ้นประตูไป เป็นทางเดินไม้ยาว เข้าสู่ตัวคาเฟ่ ดีไซน์แนวๆ cabin in the wood ให้อารมณ์อยู่กลางป่าจริงๆเลย ทั้งๆที่อยู่ติดถนนใหญ่

Skipper Garden ???

ใครที่เป็นสายคาเฟ่ฮิปๆป่าๆหน่อย จะต้องชอบมุมถ่ายรูปเยอะมากๆ มีหอที่สามารถขึ้นไปจิบกาแฟ แกว่งเปล นอนห้อยขากันได้ตามใจชอบ

?เปิดบริการทุกวัน 07.30 – 18.00
? https://www.facebook.com/skippergarden/
? https://goo.gl/maps/YDuaWHCva2n — ที่ Roi Et, Thailand

White House Cafe & Studio ?

อีกหนึ่งคาเฟ่เอาใจสายถ่ายรูป
เพราะมีพื้นที่ให้เช่า เป็น studio ถ่ายรูปได้ด้วย
พร๊อบเยอะเว่ออร์

White House Cafe & Studio ?

เห็นมะ ดีไซน์ การตกแต่งร้านสวยและดูดีมาก
กล้องเก่าๆที่วางไว้ หยิบมาถ่ายเป็นพร๊อบได้น้า พี่เค้าใจดี จริงๆด้านหน้าก็มีสวนเล็กๆ ที่สามารถถ่ายรูป outdoor ได้ด้วย ครบ โดนใจสายฮิปชัววร์ เรากดไปร้านเดียวเกือบ 100 รูปอ่ะ 55555

แถมเครื่องดื่มหรือเค้กก็ไม่มช่ไก่กาอาราเล่แม้แต่น้อย อย่างกาแฟ มาเป็นแก้วทรงสูง มาในรูปแบบกาแฟรูปทรงน้ำแข็ง แล้วเราก็มาเทนมร้อนใส่เอง เลยทำให้ยิ่งกิน ยิ่งเข้มข้นนน

?เปิดบริการ 09.00 – 19.00 (ปิดวันพุธ)
? https://www.facebook.com/whitehouse101/
? https://goo.gl/maps/ojZHEntx2K42

— ที่ Roi Et, Thailand

ท้องฟ้าจำลองร้อยเอ็ด ?

พักเรื่องคาเฟ่ไว้แปปนึง เพราะเราอยากให้เห็นภาพว่า ร้อยเอ็ด เป็นเมืองที่ใหญ่และเจริญขนาดไหน?

ก็ขนาดที่ว่ามีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเป็นของตัวเองจ้าาาา

คือเอาจริงๆ อเมซิ่งสุดด กว้างและมีอะไรให้ทำเยอะพอสมควรเลยนะ เราชอบท้องฟ้าจำลองสุดเลย อ๋อออ เพราะสวยมากๆเลยอ่ะหรอ หึ แอร์เย็นหลับสบายมากก 555555 อ๊ะ หยอกกๆๆ

ท้องฟ้าจำลองร้อยเอ็ด ?

ตอนแรกก็คิดว่าที่นี่ คงไม่มีอะไรมากหรอกมั้ง แต่เรากลับรู้สึกสนุกแบบผิดคาดเลยแหล่ะ ฟีลลิ่งเหมือนได้ย้อนวัยเด็

?เปิดบริการ 09.00 – 16.00 (ปิดวันอาทิตย์-จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
?https://www.facebook.com/101sci/
?https://goo.gl/maps/nSWeyyAMyhT2 — ที่ Roi Et, Thailand

วัดป่าเทวาภิทักษ์ประชาบำรุ??

อยู่อีสาน แน่นอนว่าจุดเด่นก็ไม่พ้นวัด แต่คราวนี้จะพาไปแตกต่างกันสักเล็กน้อย เพราะวัดเดียวได้หลากอารมณ์ ทั้งบาหลี ทัวร์นรก และฆ้องยักษ์เท่าตึก 2 ชั้น

ลานวัดก็จะเต็มไปด้วยหุ่น ที่บอกเรื่องราววัฒนธรรม คำสอน ศีล ผีแต่ละประเภท เอาจริงๆเราหลอนอยู่เหมือนกันนะ เพราะเราเดินๆดูหุ่นอยู่ เจอคนนั่งกินข้าวอยู่พอดี สะดุ้งเลยจ้าาา

เดินเข้าไปลึกอีกหน่อยก็จะเจอโซนนรก ที่สงสัยให้เราซ้อมก่อน ตอนตกจะได้ไม่ตื่นเต้น 55555 มาตอนกลางวันนะ เพราะค่อนข้างจะหลอนๆใช้ได้

เดินไปอีกฝั่งก็เจอซากปรักหักพัง ที่ให้อารมณ์เหมืินอยู่บาหลี หรือนครวัดมากๆ แต่ถ่ายรูปออกมาสวยอย่างที่เห็นเลย อิอิ

วัดป่าเทวาภิทักษ์ประชาบำรุ??

หรือถ้าอยากกระชากอารมณ์ แล้วเปลี่ยนมาเป็นโหมดฟรุ้งฟริ้ง พูดด้วยเสียงสองเลย ก็มีสัตว์น่ารักน่าชัง ให้ชมกันด้วยยย ได้ครบทุกรสชาติที่แท้ทรู

? https://goo.gl/maps/G24VeLjretn

— ที่ Roi Et, Thailand

วัดเหนือ ??

ไปมากี่วัด ก็ไม่เบื่อสักที เหมือนเค้าแข่งกันอลังการยังไงก็ไม่รู้ สวยทุกวัดจริงๆ

วัดเหนือ ??

เนี่ยอย่างที่นี่ก็มี พระปรางค์นาคปรก องค์ใหญ่เห็นเด่นสง่าเลยล่ะ สวยมากๆๆ มารู้ทีหลังว่าวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของร้อยเอ็ดเชียววนะ อายุก็ราวๆ 1,000กว่าปีเท่านั้นเอ้งงง

? https://goo.gl/maps/vRTakyQcJfu — ที่ Roi Et, Thailand

Diva House Cafe???

ไปหลายๆวัด ก็เริ่มหิวอีกแล้ว เลยแวะมาคาเฟ่อีกสักที่ ที่กาแฟเราว่าอร่อยที่สุดเท่าที่กินมาในร้อยเอ็ด
แถมด้านในเปิดเป็นรีสอร์ทให้เช่าพัก ได้ยินราคาแล้วตกใจในความถูก เริ่มต้นแค่ 900 บาทต่อคืน ห้องกว้างง สะอาด ใหม่เอี่ยม อากาศหน้าหนาวนี่คือเพอร์เฟ็คมากกกก

Diva House Cafe ???

เดินเข้ามาหน่อยจะเจอคอกม้า และคอกแพะที่ร่าเริงและเฟรนลี่ที่สุดในโลกก แพะอะไร ขี้อ้อนเหลือเกิน ลูบได้ จับได้ แล้วพี้เค้าไม่เดินธรามดานะ เค้ากระโดดโหยงๆมาเลยจ้าา ตั๊ลล๊าคคคค

กาแฟหัวกระโหลกนี่คือเดอะ เบสท์ เป็นกาแฟช็อต ที่ให้เรากินให้หมดใน 3 กรึ้บ แต่ละกรึ้บ ให้กินโซดาตาม ซึ่งรสชาติจะไม่เหมือนกันเลยทุกครั้งที่กินนน

?เปิดบริการทุกวัน 08.00 – 20.00
? https://www.facebook.com/Diva-House-Café-182754205879816/
? https://goo.gl/maps/T1GT2iHt6Rk

— ที่ Roi Et, Thailand

ตกดึกก็มาดู การรำวงพร้อมกัน 1000 คู่!!!

บอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่เราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนในชีวิต สนุกมากกก

ชอบความน่ารัก ความเรียบร้อย ความพร้อมเพรียงของคนร้อยเอ็ด ที่เราว่ามันมีเสน่ห์เอามาก — ที่ Roi Et, Thailand

สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป

เรารู้สึกโชคดีจริงๆที่วันลอยกระทงปีนี้ ได้มาอยู่ที่นี่
มันเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าจะกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้หม
เหมือนคนแทบทั้งจังหวัดมารวมกันอยู่ที่บึงพลาญชัย

จัดเต็มมากๆทั้งการแสดง แสง สี เสียง พลุ จนเราชักไม่แน่ใจว่านี่ใช่ เมืองรอง จริงๆใช่มั้ย ทำไมเทศกาลเค้าถึงยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้

มาตอนกลางวันก็ให้อีกบรรยากาศและความรู้สึก
คล้ายๆไปสวนลุมพินี เวอร์ชั่นที่ไม่มีพี่ๆตัวเงินตัวทอง
สงบจนสามารถแอบหลับได้สักตื่น และบางจุดลมพัดแรงจนเมคอัพแทบหลุดตาม 555555

หรือจะไปเคารพศาลหลักเมืองก็เป็ฯทางเลือกที่ดีจ้า

— ที่ Roi Et, Thailand

ถัดจากงานลอยกระทง เดินไปไม่ไกลก็มีตลาดงิ้ว ที่จัดคู่กันทุกปี

เรียกง่ายก็คือ ถนนคนเดินดีๆนี่แหล่ะ ของกินเยอะมาก ตาลายย และพิเศษกว่าตรงที่เค้ามีลิเก กับงิ้วให้ดูกันด้วยย ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะ — ที่ Roi Et, Thailand

Magicland

ตุ้มมี่ ตะลุยกินกับเมล่อนที่หายไปปปป

Magicland

นี่ๆๆๆ ที่เราบอกว่า หลังจากที่ตัดเมล่อนมา ก็ออกมาเป็นเมนูของหวานเต็มโต๊ะเลยยยย ทั้งบิงซูเมล่อน เมล่อนปั่นนมสด และฮันนี่โทสต์เมล่อน เบาหวานไม่ขึ้นเราไม่หยุดด!!!

?เปิดบริการทุกวัน 07.00 – 19.00
?https://www.facebook.com/MagicLand-เมจิกแลนด์-1407894266022627/ — ที่ Roi Et, Thailand

Magicland

มีสวนน้ำด้วยนะ เหมาะกับพาเด็กๆมาพักผ่อนมากๆเลยย

?เปิดบริการทุกวัน 07.00 – 19.00
?https://www.facebook.com/MagicLand-เมจิกแลนด์-1407894266022627/ — ที่ Roi Et, Thailand.

งานข้าวหอมมะลิโลก ?

เช้าวันรุ่งขึ้น ก็มีจัดงานข้าวหอมมพลิโลกพอดิบพอดี อยู่ในโรงแรมที่เราพักพอดี เลยได้มีโอกาสมาเดินเล่นกันสักหน่อยย — ที่ Roi Et, Thailand

งานข้าวหอมมะลิโลก ?

เค้ามีให้เกี่ยวข้าวได้ด้วยน้าา อาจจะร้อนหน่อย แต่เพื่อภาพสวยๆทนได้เสมอออ — ที่ Roi Et, Thailand

งานข้าวหอมมะลิโลก ?

หรืออยากสวมวิญญาณนายฮ้อย ขี่ควายบินก็มี 555555 ตัวใหญ่มากก เสียวแว่บๆเลยตอนเดินขึ้นไป — ที่ Roi Et, Thailand

 Street Art

ก่อนกลับ ก็แวะถนน street art กันสักหน่อย
ที่เหล่าศิลปินมาช่วยสร้างเอกลัษณ์บนถนนทั้งเส้น
ถ่ายรูปกันสนุกเลยยย


Canal Art 101 ?

และนอกจากจะมีบนบกแล้ว เค้าก็มาสร้างสรรค์งานศิลปะกันในน้ำด้วยนะ สวยอย่าบอกใคร ใครมาร้อยเอ็ด นี่ต้องมาถ่ายนะ ไม่งั้นมาไม่ถึง

เห็นขั้นตอนการทำก็นับถือในความพยายามอยู่นะ แถมมีบันไดที่สามารถปีนลงไปถ่ายใต้สะพานได้ด้วย

?https://goo.gl/maps/bsxa2A9KXgu — ที่ Roi Et, Thailand


เนยสด ปาร์ค ??

แน่นอนของดีของเด่นที่นี่ก็คือ ขนมปังเนยสด แต่เค้าก็ไม่ได้มีดีอย่างเดียว กับข้าวก็อร่อย ของสำหรับฝากก็มีนะ แต่ชอบสุดก็คงจะเป็น วาฟเฟิลกรอบของเค้านะ ทำจากข้าวหอม และ ข้าวไรซ์เบอรี่ ของดีเมืองเค้าแหละ


เนยสด ปาร์ค ??

กินวาฟเฟิลคู่กับไอศกรีมข้าวหอมมะลิ โอ้ววววกู้ดดดด หอมขึ้นหูขึ้นตาไป

?เปิดบริการทุกวัน 09.00 – 23.00
?https://www.facebook.com/Noeysodpark101/
?https://goo.gl/maps/pP8TPqSKbDr — ที่ Roi Et, Thailandปรางค์กู่ ๑๐๐๐ ปี ?

ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาปวน ในลัทธิไศวนิกาย เป็นรูปแบบของอาคารโรคยาศาล สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นโลเคชั่นเล็กๆที่สามารถเดินถ่ายรอบๆได้นะ

?https://goo.gl/maps/5rBkSAfYdom — ที่ Roi Et, Thailand


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ?

จะเป็นที่รวบรวมเรื่องราวที่สำคัญๆต่างๆของจังหวัดนี้ ทั้งโบราณสถาน วัตถุโบราณ ผ้าโบราณ ประเพณีต่างๆก็มาดูกันได้ที่นี่นะ

?เปิดบริการ 09.00 – 16.00 (ปิดวันจันทร์-อังคาร)
?https://goo.gl/maps/xo6hpvNA7yw — ที่ Roi Et, Thailand


ร้านชานเมือง 101

ใครไป ใครมาต้องแวะร้านนี้เค้าว่ากัน ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น เนื้อตุ๋นคือดีย์ แต่เลิศกว่านั้นได้ค้นพบมาคือ ข้าว 5 หน้าจ้าาาา >>>> — ที่ Roi Et, Thailand


ร้านชานเมือง 101

“ข้าวหน้าห้า” สำหรับคนหลายใจ เลือกไม่ได้ว่าจะกินข้าวอะไรดี อ่ะเค้าทำมารวมให้ในจานเดียวแล้ว มีทั้ง ไก่ตุ๋น หมูตุ๋น เนื้อตุ๋น หน้าเป็ด หน้าหมูแดง

จานนี้คือ อิ่มมมมมมมแบบตายยยไปเล้ย ? — ที่ Roi Et, Thailand


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ???????

เราชอบน้องเต่าแก้มแดง ใครว่างๆไปหาน้องได้นะ ดูเพลินๆ ส่วนมากจากเป็นปลาน้ำจืด

?เปิดบริการ 08.30 – 16.00 (ปิดวันจันทร์)
?https://goo.gl/maps/AoJvv6wiTDx — ที่ Roi Et, Thailand


ลาแล้วเจ้าเอย ????????

รีวิวจบแล้วววววว ใครอยากลองมาเที่ยวร้อยเอ็ด แค่นั่งแอร์เอเชีย หรือ นกแอร์ มาลงที่สนามบินได้โดยตรงเลยนะ ง่ายเว่อร์ — ที่ Roi Et, Thailand

 ขอบคุณภาพและเนื้อหาดีดีๆ จากเพจ กระเพาะเดินทาง tummytravel

หลงรัก ร้อยเอ็ด | Roi Et When I Fell in Love 🧡นี่เป็นความรู้สึกแรกที่นึกขึ้นได้ตอนกำลังจะกลับจากจังหวัดนี้…

Posted by กระเพาะเดินทาง tummytravel on Thursday, November 29, 2018

เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก

พูดได้เลยว่า สะพานไม้กลางทุ่งนา เป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่มาแรงมากในตอนนี้ ไม่ว่าจะมีที่ไหนๆ ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจและเดินทางมาถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก วันนี้เราเลยมีอีกหนึ่งที่เที่ยวสะพานไม้มาบอกกัน นั่นคือ “สะพานไม้ฮัก” ตั้งอยู่ใกล้สันอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม “เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก”

เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก

พูดได้เลยว่า สะพานไม้กลางทุ่งนา เป็นเทรนด์ท่องเที่ยวที่มาแรงมากในตอนนี้ ไม่ว่าจะมีที่ไหนๆ ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจและเดินทางมาถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก วันนี้เราเลยมีอีกหนึ่งที่เที่ยวสะพานไม้มาบอกกัน นั่นคือ “สะพานไม้ฮัก” ตั้งอยู่ใกล้สันอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อ.นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม “เที่ยวมหาสารคาม เดินชมนาสูดกลิ่นข้าวที่ สะพานไม้ฮัก อ.นาเชือก”

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าภาคอีสานก็มีทะเลหมอกละลานตากับเขาด้วย! แบบต้องรีบจัด!!

ทะเลหมอกภาคอีสาน/สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวธรรมชาติๆและอยากชมทะเลหมอกโดยไม่ต้องไปไกลถึงที่อื่น รู้หรือไม่ภาคอีสานก็มีทะเลหมอกน่ะ วิวสวย บรรกาศดี น่าเที่ยวมาก หน้าหนาวนี้พากันมาเที่ยวเยอะๆนะ เรามาดูกันเลยค่ะว่า ในภาคอีสานมีทะเลหมอกที่ไหนบ้าง มาชมกันเลยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม “ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าภาคอีสานก็มีทะเลหมอกละลานตากับเขาด้วย! แบบต้องรีบจัด!!”

กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทำหนังสั้นหนุนการท่องเที่ยว

มหาสารคาม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์” ประกอบด้วย จ.ร้อยเอ็ด จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ คือ แผนการตลาดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มให้ได้มากที่สุด เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไหลเวียนไปยังจังหวัดข้างเคียง ภายในกลุ่มจังหวัด เป็นการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวียน ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวใหญ่

อ่านเพิ่มเติม “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทำหนังสั้นหนุนการท่องเที่ยว”

“มหาสารคาม” นำร่อง เปิด 3 หมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพคน การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่ชุมชนท่องเที่ยว และเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ทำให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นกลไกก่อให้เกิดการค้าขายสินค้าและบริการที่มาจากภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน จะเกิดการกระจายรายได้ทุกภาคส่วน โดยคนในชุมชนไม่ต้องออกไปแสวงหารายได้จากภายนอก นับเป็นแบบการท่องเที่ยวทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม ““มหาสารคาม” นำร่อง เปิด 3 หมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”