หมวดหมู่: พนักงานราชการ

อบจ.โคราช รับสมัครงานราชการ ครั้งใหญ่ จำนวน 256 อัตรา

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 40 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานกองทุน จำนวน 71 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน จำนวน 250 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป หลายอัตรา!!

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวนหลายอัตรา

จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม