หมวดหมู่: งานราชการ

จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

เลื่อนสอบ”ครูผู้ช่วย”เดือน ส.ค. รอ สทศ.ทำข้อสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครพยาบาลปฏิบัติการ หลายอัตรา!!

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครวิศวกร หลายอัตรา!!

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุงานราชการ จำนวน 22 อัตรา!

ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 210 อัตรา

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร จำนวนหลายอัตรา!!

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ หลายอัตรา!