หมวดหมู่: หางาน

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพศชาย วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า จำนวน 183 อัตรา

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 87 อัตรา

กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 304 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 70 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครพนักงานจำนวน 79 อัตรา หลายวุฒิการศึกษา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับงานราชการ จำนวน 40 อัตรา