สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 209 อัตรา

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 209 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ

  • จำนวน 209 อัตรา
  • ค่าตอบแทน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3 แห่งระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562
  • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจาดราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย และไม่เป็นโรคหรืออาการใดตามบัญชีแนบท้ายของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.2562
  • ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (มติ ก.ศ.ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562)

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สมัครงานราชการอื่นๆ ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.