คืบหน้า “รถไฟทางคู่” ระยะเร่งด่วน 7 เส้นทาง ยกระดับการเดินทางและขนส่ง

คืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน 7 เส้นทาง ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร เพื่อยกระดับการเดินทางและขนส่งด้วยระบบราง ให้รวดเร็วตรง ตรงเวลายิ่งขึ้น

 

ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว 2 เส้นทาง ได้แก่

1.รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. เปิดให้บริการปี 2562

2.รถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง 106 กม. เปิดให้บริการปี 2562

 

กำลังก่อสร้างอีก 5 เส้นทาง ได้แก่

1.รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากนํ้าโพ ระยะทาง 145 กม.ความก้าวหน้า 42.57%

2.รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 169 กม. ความก้าวหน้า 62.91%

3.รถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม. ความก้าวหน้า 67.57%

4.รถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. ความก้าวหน้า 53.78%

5.รถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. ความก้าวหน้า 54.91%

ทั้ง 5 โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการปี 2566-2567

 

ผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อีก 2 เส้นทาง

1.รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม.

2.รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม.

ระยะทางรวม 681 กิโลเมตร

ขอบคุณข้อมูล:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.