ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ แจง “ณอน” ไม่ได้ยื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไรช่วยไฟป่า

นายอำเภอเชียงใหม่ ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าฯ แจง ฌอน บูรณะหิรัญ ไม่ได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไรช่วยไฟป่า

ฌอน บูรณะหิรัญ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ออกหนังสือด่วนที่สุดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ของ “ฌอน บูรณะหิรัญ”

โดยเนื้อหาระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์กรณี “ฌอน บูรณะหิรัญ” เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 จนถึง 1 พฤษภาคม 2563 เป็นเงินจำนวน 875,741.53 บาท

อำเภอเมืองเซียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า นายฌอน บูรณะหิรัญ มิได้มายื่นขออนุญาตทำการเรี่ยไร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงไหม่ จังหวัตเชียงใหม่ แต่อย่างใต

จึงเรียนมาเพื่อโปรตทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสราวุฒิ วรพงษ์)

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่

ข้อมูลข่าวจาก springnews

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.