จ่ายวันสุดท้าย “เงินไม่ทิ้งกัน” ยืนยันไม่มีขยายเพิ่ม 6 เดือน

กระทรวงการคลังจะโอนจ่ายเงินรอบสุดท้ายสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2 งวด

การจ่ายเงิน 5,000 บาท จะจ่ายตามวันที่เดิมของทุกเดือน เช่น ถ้าผู้มีสิทธิ์เคยได้รับเงินในวันที่ 20 เม.ย.63 จะได้รับเงินงวดถัดไปในวันที่ 20 พ.ค.63 และ 20 มิ.ย.63

ยกเว้นว่าวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดหรือเสาร์-อาทิตย์ ก็จะโอนเข้าบัญชีในวันถัดไปที่ระบบเปิดทำการ (จันทร์-ศุกร์)

  • ผู้ที่ได้รับโอนเงินในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย.63 นี้ จะรวมถึงกลุ่มที่ควรจะได้รับเงินโอนในวันที่ 27-28 มิ.ย.63 ซึ่งตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วย

  • กระทรวงการคลังจะไม่มีการขยายเวลาโครงการออกไป

  • กระทรวงการคลัง จะเร่งพิจารณาและดำเนินการช่วยเหลือ “กลุ่มตกหล่น” ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือต่อไป

  • ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.